NDLA

Jaktbare arter

Vi har lange jakttradisjoner i Norge. Noen arter er det mer vanlig å jakte på enn andre. ...

To-dagers vintertur på fjellet

Arbeidsoppdrag i naturbasert aktivitet: Dere skal lære å forberede og gjennomføre dagsturer på ski...

Read more

Hogstmaskiner

En hogstmaskin feller, kvister og kapper treet slik at det er klart til utkjøring med en lassbærer.

Read more

Plantenæring

Planter er avhengige av ulike næringsstoffer for å leve. Makronæringsstoffer trenger planten mye av,...

Read more

Yrker og jobber etter videregående opplæring

Hvilke yrker kan du velge – og hvilke jobber kan du få etter videregående opplæring innen naturbruk?...

Read more

Contact us