NDLA

Velkommen til bygg- og anleggsteknikk

Redaksjonen har startet arbeidet med å utvikle læremidler for Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Målet er å utvikle læringspakker knyttet til yrkene/fagene som utdanningsprogrammet skal kvalifisere for. ...

Byggegrunn

Hva skal til for at en konstruksjon på fast grunn skal kunne stå i ro og ikke bli påført skader?...

Read more

Energiforbruk og energikilder

Vi trenger energi for å varme opp og drifte bygninger. Denne energien kommer fra forskjellige...

Read more

Yrkesprofiler

Her kan du møte yrkesutøvere og lærlinger i en rekke av de fagene som ligger under...

Read more

Fundamentforskaling

Vi har laget en video som viser hvordan du bygger en fundamentforskaling.

Read more

Our users think

Most liked

Recent comments

Contact us